Erbjud Praktikplats

Arbetsplatsen kommer att ta emot praktikanter från denna kommun

Arbetsplatsinformation

Kontaktpersons Information

Praktikplats Information

?

Praktikperiodsinformation

På denna sida anger ni vilka datum arbetsplatsen kan ta emot praktikanter. Ange start- och stoppdatum för perioden, samt hur många elever ni kan ta emot under denna period. Det går att lägga till flera olika perioder. Tänk på att eleverna ofta är ute hela veckor på praktik (mån-fre). Om ni inte vill lägga till praktikperioder just nu, kan ni klicka på "Slutför registrering" utan att lägga till praktikperioder.
Datum Antal platser

Registrering inskickad för granskning

Tack för att ni erbjuder praktikplatser.
När praktikansvarig har godkänt er registrering kommer ett epostmeddelande att skickas ut som bekräftelse, till arbetsplatsens kontaktperson.
Om en praktikant gör en bokning hos er får ni, två veckor innan praktikstart, ett epostmeddelande med uppgifter om eleven och praktikperioden.