"Samverka.nu är det perfekta verktyget för att administrera praktik!
Man gör jobbet en gång och sedan finns all information förevigad på webben,
lättåtkomligt för arbetsgivare, elever och SYV. Ett kanonverktyg!"

- Camilla Nordin Verksamhetsansvarig Mönsterås Högskolecentrum

"Att kunna använda samma system för att administrera PRAO, APL
och praktik på yrkeshögskola sparar oerhört mycket tid!"

- Andreas Roxhag Samordnare skola-arbetsliv Hässleholm

"Det handlar inte bara om praktik utan samverkan mellan
skola och arbetsplatser på flera sätt. En bra och prisvärd
webtjänst med suverän support!"

- Mona Jonsson Samordnare skola-arbetsliv Växjö